RODITELJ ZABAVLJA DECU MUČENJEM MAČETA I SVI SE SMEJU

I roditelj koji maltretira životinju pred detetom pravi potencijalnog nasilnika… A deca koja zlostavljaju životinje rade to zato što su baš tu lekciju naučili u okrilju sopstvene kuće …kao i njihovi roditelji, oni na ljutnju ili frustraciju reagiraju nasilno. I naravno njihovo nasilje je usmereno na jedino živo biće u porodici koje je ranjivije od njih samih – na bespomoćnu životinju.