Koalicija Za Život NVO

Početak » Bačka Palanka

Category Archives: Bačka Palanka

Kategorije Categories

ARHIVA ČLANAKA

VETERINARI SPROVODILI NEZAKONITA ISTRAŽIVANJA NAD PSIMA U BAČKOJ PALANCI

Podsećanja radi, pre par meseci smo objavili tekst o sumnji da je veterinarska ambulanta VA VA VET iz Bačke Palanke koja obavlja veterinarsku delatnost u opštinskom Prihvatilištu za napuštene pse u Novoj Gajdobri, radila istraživački rad na napuštenim psima u oktobru mesecu 2018. godine.

U proteklom periodu uz velike napore uspeli smo da prikupimo dovoljno čvrstih dokaza koje nedvosmisleno potvrdjuju da su veterinari iz veterinarske ambulante VA VA VET radili nezakonita istraživanja na 60 kuja koje su pokupljene sa ulice i smeštene u Prihvatilište i time učinili težak prekršaj po više tačaka Zakona o dobrobiti životinja. Kao prvo Zakon strogo zabranjuje bilo kakve oglede i istraživanja na napuštenim životinjama i životinjama iz prihvatilišta a kao drugo svaki ogled, istraživački rad i slično mora biti prijavljeno u nadležno ministarstvo uz odgovarajuću zakonski propisanu dokumentaciju da bi nadležno ministarstvo na osnovu toga dalo odobrenje i iznelo svoje mišljenje.

Preko informacija od javnog značaja pribavili smo mesečni izveštaj o izvršenim veterinarskim uslugama u Prihvatilištu za oktobar 2018 godine u kome je detaljno opisano kako je išao tok istraživanja. Takodje je naveden broj životinja koji je učestvovao u istraživanju kao i to da je deset procenata životinja uginulo u roku od deset dana a da je 54 kuje udomljeno preko udruženja u Beogradu i njihovih kontakata širom Srednje Evrope. Jedino što nije u tom izveštaju navedeno koji su to preparati protiv spoljnih parazita korišćeni u istraživanju. Sa druge strane poslali smo upit nadležnom ministarstvu da proverimo da li je ovaj istraživački rad prijavljen i odobren od strane ministarstva i dobili smo odgovor da nisu upoznati nisakakvim istraživanjima u Bačkoj Palanci.

Sa ovim dokazima podneli smo prijavu veterinarskom inspektoru i zatražili od njega da ispita šta se u oktobru mesecu prošle godine zaista dešavalo u opštinskom Prihvatilištu. Veterinarski inspektor je obavio vanredni inspekcijski nadzor veterinarske ambulante VA VA VET i tom prilikom utvrdio da su se nezakonita istraživanja zaista obavljala u pomenutoj ambulanti i da ambulanta ne poseduje adekvatnu evidenciju koja je Zakonom o veterinarstvu propisana. Na osnovu svega toga veterinarski inspektor protiv odgovornog lica u veterinarskoj ambulanti je podneo dva Zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Jedan zahtev se odnosi na nezakonita istraživanja na napuštenim psima a druga zbog ne posedovanja i ne vodjenja zakonski propisane dokumentacije u ambulanti.

U celoj ovoj priči je zanimljivo to da je odgovorno lice u veterinarskoj ambulanti VA VA VET prilikom vršenja inspekciskog nadzora a vezano za istraživanja negirao da su radjena i kada mu je inspektor predočio mesečni izveštaj na kome stoji njegov lični pečat, pečat ambulante i potpis izjavio kako on taj izveštaj nije pisao i da je izveštaj napisala osoba koja uopšte nije zaposlena u njegovoj ambulanti i po struci je profesor srpskog jezika i književnosti. Na kraju ostaje velika misterija koji su zaista preparati korišteni na psima u ogledu i gde su završile 54 kuje koje su navodno udomljene?!

Do koje granice može ići bahatost pojedinaca?Kako je moguće da se jedan čovek drzne da planira nezakonitosti i postupa suprotno zakonima države u kojoj živi i radi? Da li je moguće da jedan zvaničan dokument kao što je mesečni izveštaj koji mora da piše stručno lice ustvari piše osoba koja nema nikakvih dodirnih tačaka sa strukom? Da li je to možda samo farsa, možda način da se skine odgovornost i krivica? Najtužnije je to što dok svi gledaju neke svoje interese životinje snose najveće posledice, većina njih plati onu najskuplju cenu, izgubi život. Za ljude koji bi trebali da brinu o njima, za njih su životinje samo prolazne senke ili brojevi na papiru…

Zbog svega ovoga, iskreno se nadamo da će pravda biti bar malim delom zadovoljena da će odgovorni biti kažnjeni iako kolika god kazna da se izrekne ona ne može vratiti živote nedužnim bićima koja su imala tu nesreću da se nadju u pogrešno vreme na pogrešnom mestu.

Miloš Vlaškalić

ISTRAŽIVANJE NA PSIMA U PRIHVATILIŠTU NOVA GAJDOBRA!!!?

U objektu koji nije imao dozvolu za rad , vršena nezakonita istraživanja na napuštenim psima.U istraživanju učestvovala i veterinarska ambulanta kojoj je istekao Ugovor o pružanju veterinarskih usluga !!! Zdrave pse ubacili u legla krpelja!!!

Napušteni psi u logorima u Srbiji svakodnevno su izloženi najraznovrsnijim načinima zlostavljanja. Za njih se iz budžeta izdvajaju milionske sume a oni stradaju gladni, žedni, bolesni… Na njima se zarađuje . U tom lancu svako uzima svoj deo kolača , šinteri, veterinari, zaštitari , a stradaju životinje.

U oktobru mesecu 2018 godine na psima u Prihvatilištu za napuštene pse u Novoj Gajdobri, Bačka Palanka, sprovedeno je istraživanje pod nazivom „Kožne bolesti pasa lutalica u Bačkoj Palanci“. Istraživanje je sprovedeno u suorganizaciji Veterinarske ambulante Va Va Vet , a sprovela ga je dr Lidija Plojević iz Beograda, sa ciljem kako se u izveštaju kaže da se potkrepi teza da bi betoniranjem azila, deratizacijom i dezinsekcijom potpuno nestao problem krpeljske epidemije a zamenom žice kojom je ograđen azil a koja je dotrajala i oštećena , nestali bi troškovi lečenja pasa od ubodnih rana koje nastaju provlačenjem pasa kroz žicu!?

Bez dozvole nadležnog Ministarstva, ova studija slučaja sprovedena je na 60 ženki, koje su hvatane na ulici, za koje je izveštajem utvrđeno da su bile dobrog zdravstvenog stanja , da nisu bile zaražene piroplazmozom, i da nisu imale spoljne parazite. Ženke su sterilisane, zatim su im stavljeni zaštitni spoton preparati , ogrlice protiv buva i krpelja i kao poptpuno zdrave odnete su u Prihvatilište.

U vreme ovog nezakonitog eksperimentisanja , već je bio istekao Ugovor između Opštine Bačka Palanka i VA VA Veta o pružanju veterinarskih usluga psima u Prihvatilištu, pa je jedno od pitanja koje se postavlja sa kojim ovlašćenjima i dozvolama su veterinari ove ambulante vršili nadzor nad životinjama. Zatražili smo odgovore nadležnih u opštini Bačka Palanka.

Dakle, 60 živih i potpuno zdravih ženki odneto je i ostavljeno u objekat koji je radio bez dozvole nadležnog ministarstva, za koji je u avgustu mesecu u izveštaju konstantovano da je okružen njivama sa naseobinama krpelja , da istih naseobina sa milionskim brojem krpelja ima i u samom prihvatilištu i to 7 rupa iz kojih su izvirali krpelji svih sojeva…

Posle desetodnevnog boravka među krpeljima rezultati su bili šokantni

6 pasa je uginulo od posledica piroplazmoze

54 pasa je bilo invadirano krpeljima

Kod 20 pasa koji su bili prekriveni ogromnim brojem krpelja , krvnim analizama utvrđeno je prisustvo piroplazmoze , a ostale 34 ženke, kaže se u izveštaju, bile su prekrivene krpeljima ali kako su bile dugodlake nije primećeno prisustvo zaraze.

Pitamo učesnike u ovom nezakonitom ogledu, da li su obilazili pse tokom boravka u objektu, i zašto nisu? Doveli ste zdrave pse i ostavili ih da ih deset dana jedu stotine krpelja? Postojanje krpelja je već bilo očigledno i znalo se da su čitave kolonije u nebetoniranom delu, šta se ovim zaista istraživalo ? Koliko su preparati (ne)efikasni ? Šta je stvarna pozadina ovog nehumanog eksperimenta? Ono što je sigurno jeste da se radi o nezakonitom eksperimentisanju sa napuštenim životinjama u Prihvatilištu , koje za cilj ima testiranje nekih, ko zna kakvih preparata, za ko zna čiji račun . Naravno , sve je to lepo upakovano u humanost i požrtvovanost onih koji bi morali da štite te pse a ne da ovako saučestvuju u njihovom zlostavljanju i ubijanju.

Vrhunac licemerja učesnika u ovom, protiv života životinja usmerenom istraživanju, jeste „udomljavanje“ sva 54 psa preko dr Plojević i kako se kaže u izveštaju VA VA Veta , „pronadjeni su im domovi preko njenih kontakata sa udruženjima u Beogradu i dalje preko njih sa udruženjima iz Srednje Evrope!!!“

Da li treba da se pitamo gde su završili psi iz ovog istraživanja ? Mi mislimo da treba, jer svi koji se bave aktivnostima udomljavanja znaju koliko je teško udomiti jednog psa , a ne desetine pasa u toku jednog meseca. Gotovo je nemoguće, osim ako se kojim slučajem ne radi o organizovanim transportima pasa u prihvatne centre u okruženju , odakle se oni kasnije prodaju i završavaju kao žrtve između ostalog u bordellima i u borbama pasa. Naravno, sve pod plaštom udomljavanja !

Zakon o dobrobiti životinja čl. 42 . tačka 4. jasno kaže da se ogled ne sme sprovoditi na napuštenim životinjama i životinjama u Prihvatilištu. To bi morali da znaju i predstavnici struke , a i pojedinci iz društva za zaštitu životinja koji su u tome učestvovali. Prijave Etičkom komitetu i drugim nadležnim organima su poslate.

Napušteni psi su idealna meta za trgovce psima i takozvanu pseću mafiju. Kontigenti pasa koji nezakonito izlaze iz Srbije završavaju u azilima širom Rumunije, Bugarske, Madjarske ,Austrije, i koji se odatle se dalje distribuiraju širom Evrope nisu plod mašte, već surova istina koja se neće svideti svima koji profitiraju od pseće nesreće.