Category: Crna Lista azila za pse Srbija i Region

Azili za pse u Srbiji koji se ne mogu nazvati azilima.
Black list of dog’s „shelters“in Serbia and Region.

Ubijanje ili eutanaziranje bolesnih i neizlečivih pasa u Prihvatilistu Šabac

Ugovor koji je sklopio i ove godine JKP
Stari grad Šabac, sa veterinarskom stanicom Šabac, predvidja eutanaziju 250
pasa godišnje. Naručena ubistva ili surova istina o zdravstvenom stanju
beskućnih pasa? Ko i kako predvidja taj broj? Eutanazija nije igra. To je ubijanje. Lišavanje života živog bića. Ako se radi o biću koje duboko pati i nema nade u ozdravljenje, i tada je opravdanost pod upitnikom. Ako se radi o ubistvu zdravog bića, u ovom slučaju psa, koji je kriv zato što nema vlasnika, nema dom, onda je to UBISTVO, NEZAKONIT ČIN, koji tada postaje tema KRIVIČNOG ZAKONIKA. 

Kontrola veterinarske inspekcije JKP Higijena Zaječar

Psi se pate po ulicama izloženi svakodnevnoj agresiji, novac za lažne il prave ujede se isplaćuje, a odgovorne to ne zanima. Opštinskim higijenama upravljaju nedomaćini, raspikuće i koristoljupci. Sramno.

A ovo su napušteni psi Zaječara, kojih je sve više. Kada bi Prihvatilište to zaista i bilo, ne bi morali da lutaju ulicama, gladni i žedni. Ali Prihvatilište je beskorisno, bar psima. Kome koristi, jasno je.