Category: Uprava Veterine Srbije

UPRAVA VETERINE I MINISTAR POLJOPRIVREDE IGNORIŠU APEL UDRUŽENJA ZA DIJALOG NA TEMU NACIONALNE STRATEGIJE ZA UPRAVLJANJEM POPULACIJOM PASA.

Možda je profitabilnije iskoristiti fondove za pumpanje džepova izabranih veterinara , veterinarskih stanica, nesaglediv je broj mogućih mućki sa sredstvima za eutanaziju, a onda Kafileriju Ćupriju snabdeti gorivom. Poučeni dosadašnjim iskustvom, toga se plašimo i zato insistiramo da budemo uključeni u proces izrade nacionalne strategije, ako je uopšte mora biti, jer samo POŠTOVANJE ZAKONA O DOBROBITI BI ZA KRATKO VREME SMANJILO BROJNOST POPULACIJE PASA NA ULICAMA.

RASPRAVA O NACIONALNOJ STRATEGIJI ZA UPRAVLJANJE POPULACIJOM PASA U SRBIJI . NIKO OD UDRUŽENJA NIJE BIO OBAVEŠTEN.

Svim udruženjima je poznato kakva je naša uloga, koliko znanje i poznavanje problema posedujemo , kao i način njegovog rešavanja, ali i koliko smo skrajnuti i eliminisani od svakog učešća u donošenju bilo kakvih odluka  i u kolikoj meri možemo da saradjujemo sa upravama opština koje na naše apele i molbe za saradnjom ne nalaze vremena ni da nam odgovore, te nas stoga još više zanima kako je naša uloga predočena u projektu pred EU.