Koalicija Za Život No Kill Coalition

Početak » Vesti » Balkan vesti

Category Archives: Balkan vesti

Kategorije Categories

ARHIVA ČLANAKA

Zoohigijene se bave zoologijom

 

 

Zoohigijene se bave zoologijom.

Kako se zlonamernom obmanom javnosti prikrivaju najobičniji ŠINTERAJI. Ali opisi su zvučni i ko ne zna, može u svašta da poveruje.

Zoohigijena je nauka koja proučava uticaj faktora životne sredine na zdravstveno stanje i proizvodne osobine životinja. Predaje se kao predmet na fakultetu Veterine. 

Zoologija (od grčkog zoon „živo biće“) je biološka disciplina koja se bavi proučavanjem životinja, odnosno, oblikom i građom tela (morfologija, anatomija), životnim aktivnostima (psihologijom), razvojem i poreklom (uključujući paleontologiju), naslednim odlikama (genetikom), odnosom s okolnom (ekologijom), rasprostranjenošću (zoogeografijom) i ponašanjem životinja.

Kada je donesen zakon, po kome opštine moraju osnovati svoja Prihvatilišta za napuštene životinje , opštinske skupštine, potpuno neupućene u problematiku, a tradicionalno usmerene na rešenja tipa, šinteraji, lovci, odvuci sa ulica, ubij, su se našle u nebranom groždju. Tako su osnovane takozvane „zoohigijene“ (naziv nauke) u okviru javnih komunalnih  preduzeća, koja nikakve veze sa humanošću nemaju, a nemaju ni pojma kako se postupa sa beskućnim životinjama. Ali, negde su strpali takozvana prihvatilišta, koja se ni pored sve opreme, za koju su izdvojena ogromna sredstva, nikada nisu preobrazila u prava prihvatilišta, jer nikada nije ni postojao ljudski faktor koji bi ih preobrazio, sem u lične posede i novostvorene izvore korupcijskog korišćenja novih žrtava. Sve aminovano zakonom o komunalnim delatnostima. Ko ga je pisao?

Javna komunalna preduzeća su poslednje mesto na koje se može smestili prihvatilište za pse. Zna se čime se bave, i o čemu moraju da brinu. To nisu humanitarne ustanove. A delatnost „zoohigijene “ je opisana ovako:  14) delatnost zoohigijene obuhvata poslove: hvatanja, prevoza, zbrinjavanja, smeštaja napuštenih i izgubljenih životinja u prihvatilište; kontrole i smanjenja populacije izgubljenih i napuštenih pasa i mačaka; neškodljivog uklanjanja i transporta leševa životinja sa javnih površina i objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude ili životnu sredinu; sprovođenja mera za smanjenje populacije glodara, insekata i štetnih mikroorganizama merama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama.

Oni se uporedo bave i uništavanjem gamadi, dezinsekcijom, uklanjanjem leševa sa ulica i brigom o beskućnim životinjama. Vrlo često se sakupljanje zdravih pasa sa ulica vrši istim prevoznim sredstvom, kojim se i leševi uklanjaju i to nedezinfikovanim. Imamo podatke i o tome.

Koliko je neiskrena sama pobuda da se ovim jadnim beskućnim životinjama uopste ikako pomogne, govori sama činjenica kome je i kako poverena briga o njima. O čemu svedoči i činjenica da su za sve direktore JKPa do sada, beskućne životinje, u ovom slučaju psi, uvek i zauvek u rečniku „lutalice“, gamad, koju treba da deratizuju, što je i jedino što znaju, kad je gamad u pitanju.

Mi ne možemo ni očekivati od ljudi koji nisu obrazovani za humanitarni rad, ništa bolje. Njihov posao je vodovod, pogrebne usluge, sadjenje cveća, održavanje čistoće u gradu, i to je za svaku pohvalu. Ali prihvatilištima za pse tu nije mesto. Šinteraji su prevazidjena kategorija, svuda u svetu. Kod nas postoje, preodenuti u ruho naučne organizacije, zoohigijene, u kojoj ne rade naučnici, već je profil zaposlenog hvatača pasa maksimum srednja škola, ako se i to desi. Nivo većine je osnovna. Obuku o dobrobiti životinja niko nije prošao. A i da jeste, teško da bi razlike u odnosu prema onima koje bi trebalo da zaštite, a ne muče, bilo.

Čak i veterina Beograd ima interesantan opis delatnosti. I oni se bave zoohigijenom.

Preduzeće obavalja komunalnu delatnost zoohigijene u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima koji obuhvata:
– Hvatanje,zbrinjavanje,veterinarsku negu i smeštaj napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilišta za životinje;
– Lišavanje života za neizlečivo bolesne napuštene i izgubljene životinje;
– Kontrola i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka;
– Neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa površina javne namene do do objekta za sakupljanje;
– Preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla;
– Sprovođenje mera kontrole i smanjenja populacije štetnih organizama,glodara i insekata;
– Sprovođenje mera dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije na površinama javne namene.
Preduzeće ima ISKLJUČIVO PRAVO obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene na teritoriji Grada Beograda.

To što je neko veterinar, ne daje mu neprikosnoveno pravo na razumevanje potreba napuštenih pasa i brigu o njima. To ne znači da je i human, na žalost. Da nas neko pita, veterinari ne bi smeli nikako biti upravnici prihvatilišta, zbog opasne mogućnosti sukoba interesa. A kakvog, to oni znaju najbolje.

Iz „zoohigijena“ smeštenih na pogrešno mesto, kreće i sva dalja zloupotreba, nebriga, kršenje zakona o dobrobiti životinja , krivičnog zakona, zakona o veterinarstvu i sve dalje mućke i problemi neotvorenosti prihvatilišta, lažne otvorenosti samo za odabrane, korupcije, nezakonitog ubijanja i sveg zla sa kojim se srećemo širom Srbije.

U medjuvremenu su novostvorene zoohigijene, (firme prvobitno registrovane za dezinsekciju kao Avenija MB, AZA , najnovija, počele da sklapaju ugovore sa opštinama , delatnost zoologije. To piše kao šifra javne nabavke. Opet nauka.

ugovor

Da li je moguće podvesti nehumano i agresivno mučenje pasa pri hvatanju , trpanje u ovo vozilo, tandrkanje po 200 km po temperaturama od plus 40 do minus 10, pa trpanje u takozvano prihvatilište, zatvoreno za sve, ili izbacivanje usput, pod šifru  zoologija ???

11737947_10204620059729266_1836536182788689045_n

Po rečima gospodina Stevanovića, ovo je vozilo u koje može da stane 30 pasa. ????

Koji veterinarski inspektor može da stavi svoj potpis na ovo? Mnogi mogu i znaju zašto mogu. Imaju opipljive razloge.

Ono što želimo da kažemo jeste da, prihvatilišta ne smeju da budu u okviru javnih komualnih preduzeća, da hvatanjem pasa ne smeju da se bave firme tipa Avenije MB, Aza i hvatači javnih komunalnih. Nikako. Prihvatilišta za pse moraju biti samostalna u okviru opština, ali pod upravom iskrenih i osvedočenih ljubitelja životinja, stalno otvorena za posete, bez upliva bilo kakvih netransparentnih i partokratskih uticaja. Takvi će i oformiti sopstvene , zaista humane službe za humano hvatanje beskućnih mučenika, kako i treba da se nazivaju ta jadna bića.

Javni konkurs, nezavisna komisija, otvoren rad. Rezultati rada će biti vidljivi, udomljavanje pasa mnogo veće, a troškovi mnogo manji. A kradje će presahnuti.

Naravno, ovo zahteva zajedničku akciju , koju bi mnogi koji bi i morali da je pokrenu, najradije izbegli. Iskrenim udruženjima za zaštitu životinja, gradjanima kojima je prekipelo se ne gadi. Rado će je pokrenuti. Dosta nam je svima ovakvih naučnika !

ZOOHIGIJENA NAUKA

 

 

 

 

 

 

APEL DELEGATIMA DOMA NARODA BIH. RECITE NE KRZNU !

 

U Bosni i Hercegovini se naveliko glasa o odgadjanju zabrane odgajanja krznašica , koja treba da stupi na snagu 2018, a doneta je pre 10 godina. Dovoljno dug period da se vlasnici ovih svuda nedobrodošlih farmi, preorijentišu na druge poslove. Medjutim, krznaški lobi ne želi da izgubi do sada profitabilan posao, ne mari za etičke principe, a ni usaglašavanje sa svetskim pokretom za zaštitu prirode od zagadjivanja.

Napisali smo Apel delegatima Doma Naroda BIH, sa molbom da se zabrana ne odgadja, već da stupi na snagu kada je i zakonski odlučeno, 2018. godine. Mejlovi su poslati.

Ovo je lista delegata, pa im se možete i vi obratiti. Na listi su mejlovi delegata.

A kome je lakše , evo ih izdvojenih i ovde.

fahrudin.radoncic@parlament.ba

darko.babalj@parlament.ba

sead.kadic@parlament.ba

barisa.colak@parlament.ba

zdenka.dzambas@parlament.ba

halid.genjac@parlament.ba

sredoje.novic@parlament.ba

sifet.podzic@parlament.ba

nebojsa.radmanovic@parlament.ba

martin.raguz@parlament.ba

dragutin.rodic@parlament.ba

safet.softic@parlament.ba

ognjen.tadic@parlament.ba

ljilja.zovko@parlament.ba

APEL DELEGATIMA DOMA NARODA BIH.
ZABRANA UZGOJA ŽIVOTINJA RADI KRZNA JE DONETA S RAZLOGOM. NEMOJTE ODGAĐATI NJENO IZVRŠENJE!

Poštovani delegati,
apelujemo na vaše etičke principe i zdrav razum, na svest o zaštiti eko sistema i uskladjivanje sa svetskim princima i principima EU, koji na prvo mesto prioriteta u trenutnoj situaciji stavljaju zaštitu prirode u kojoj živimo, a čije zagadjenje je dostiglo razmere opasne po zdravlje svih nas.
Dok se ceo svet odriče industrije krzna, koja je jedan od najvećih zagadjivača, nemojte dopustiti da male zemlje, siromašne zemlje, postanu septičke jame otpada.
Uradjene su obimne studije vezane kako za dobrobit životinja, koje se koriste zbog krzna, tako  I uticaj celog procesa na eko sistem I prirodu.  I sve su dokazale poguban uticaj hemijskih sredstava koja se koriste u industriji krzna na prirodnu sredinu, one koji ih koriste i sa njima rade. Po najnovijim saznanjima, i samo nošenje krzna je otrovno. I ne zaboravimo, proizvodnja krzna, s obzirom na toksičnost I opasnost, kako po radnike, tako I po prirodnu sredinu se mudro seli iz razvijenih zemalja u one sa nižim standardima poštovanja Eko Sistema, svojih radnika I njihove dobrobiti .

Uticaj proizvodnje krzna na okolinu i ekologiju

Proizvodnja krzna se promoviše kao zelena, a krzno kao prirodni proizvod, ali istina je da ono zahteva mnogo dorade, transporta i dodataka kako bi moglo biti spremno za nošenje. Takodje, proizvodi se kao pomodni detalj i kratka mu je pomodna trajnost. Ne postoje garancije da će biti reciklirano.

Hemijska prerada
Pošto su koža i krzno izdvojeni, odrani, istruliće ako se hemijski ne tretiraju.
Sredstva, kao formaldehid i hromium su potrebni da to spreče. Pošto se radi o delu mrtve životinje, potrebna je zaštita od insekata, bakterija i gljivica.
Za to se koristi koktel toksičnih i opasnih supstanci, kiselina, fungicida, izbeljivača. Radnici u industriji su pod stalnom opasnošću od obolenja kože, iritacija očiju, raka i smrti.
Rizik za prirodu uključuje izlivanje otpada u vode, opasnost za vodene organizme, a samim tim i ljude, što uključuje i zagadjenje vazduha.
VEĆINA PROIZVODNJE KRZNA JE PRESELJENA U ZEMLJE U RAZVOJU, kao što je Kina, zbog njihovih nižih standarda u odnosu prema prirodi i jeftinog rada.
Sada je region Balkana ciljana meta.
Sistem projekcije zagadjenja stavlja industriju štavljenja i pripreme kože medju prvih pet industrija po količini toksičnih metala za zemlju.

Krzno nije zeleno
Proizvodnja krzna koristi mnogo više energije od proizvodnje sintetičkih materijala.Tri puta više, prema istraživanju Gregory Smith, istrazivaču pri Univerzitetu Michigan.
Tu je uključena ishrana životinja, prerada krzna , otpada, zagadjenje vode.
Uticaj na eko sistem i vrste je katastrofalan.

Zabrana ove industrije nije donesena slučajno, već u cilju dobrobiti eko sistema, svih gradjana, u cilju očuvanja zdravog vazduha, čiste vode i plodne zemlje nezagadjene otpadom, kao i u interesu zaštite životinja i prestanka odgajanja u surovim uslovima i mučkog ubijanja . Ne smemo dozvoliti da interes šačice profitera ugrozi sve ostale.
Zabrana uzgoja krznašica treba da stupi na snagu i ne sme se odgoditi. Krznaši su imali 10 godina za preusmeravanje u druge grane.
Ukinuti zabranu bio bi zločin prema eko sistemu, budućim generacijama i samim životinjama, žrtvama ove industrije, koja je svuda na izdisaju, a poslao bi u svet jako negativnu sliku nehumanosti i nebrige. 

Molimo vas da postupite po savesti, odgovorno.

Ovo su fotosi druge strane medalje, one krvave strane, nastanka krznenih bundi, kapa, okovratnika i slično.

 

odrane zivotinje

bih protiv krzna

Link BIH PROTIV KRZNA FEJSBUK STRANICA

Stravičan zločin u Skoplju

 

Ispred gradskog kafića u Skoplju, vlasnik lokalne fotokopirnice je sadistički , hladnokrvno ubio nedužnog psa, ljubimca gradjana, koji tu navraćaju i koji ga paze i hrane. Ubio ga je SEKIROM, koju je proneo kroz celu ulicu i potom se vičući na užasnute gradjane vratio kući.

Detalje imamo samo sa fejsbuk stranica ogorčenih svedoka.

link videa Visar Vishka

fotosi sa lica mesta Dragana Velkovska i Sevilj Bekir

Zašto policija nije bila prisutna na licu mesta, nejasno je. Prema podacima pojavila se ispred kuće ubice psa u kasnim večernjim satima. Da li je počinilac priveden ? Nejasno je.

Iz komentara očevidaca na fejsbuku se vidi da je pas bio omiljen, bezopasan, a da je ubica već od ranije pretio da će ga ubiti.

Jasno je da se radi o opasnom psihopati. Ali, nejasno je kako takva osoba može da šeta slobodno kroz centar grada sa sekirom u ruci i da je niko ne zaustavi???? Gde je bila policija?

Ovde se radi o brojnim povredama zakona. Nadamo se da će za njih i odgovarati.

Jer nije ovo samo ubistvo psa, za većinu na Balkanu, nažalost SAMO , već i teško krivičnog delo kršenja Zakona o dobrobiti životinja, Krivičnog Zakona, pretnje gradjanima, osionosti , bahatosti, divljaštva i sramoćenja zemlje pred celim svetom.

Nadamo se da će počinilac biti kažnjen. Jer ako se to ne desi, svaki psihopata će dobiti zeleno svetlo da maše sekirom i ubija koga hoće.

18157816_10155231609117622_4382641346492308585_n

link Dragana Velkovska koja je bila na licu mesta i izveštava da počinilac nije uhapšen , i da se protesti organizuju ispred njegove kuće.

Ovaj zločin ne sme proći nekažnjeno.   Ne sme. Pravda Za Idriza. I on je osećajno živo biće, voljen je bio, a život mu je oduzeo nečovek.

Peticija. Potpišite. 

30. 04. Gradjani protestvuju ispred kuće Sekiraša, a policija ga čuva. Da li je ovo moguće????

KO TO TRENIRA STROGOĆU NA PSIMA NOĆU? U VRANJU……………………..

 

KO TO TRENIRA STROGOĆU NA PSIMA NOĆU? U VRANJU……………………..
Dopis je poslat načelniku policije. A u njemu piše…….

Poštovani,
u noći 01.02.2017.godine,na samom gradskom šetalištu došlo je do ekcesa, koji su prema svedočenju uznemirenih gradana izazvali pripadnici policije.Naime,policajci koji su ,po rečima očevidaca, bili na dužnosti ,su najpre namerno uznemiravali i provocirali pse koji se nalaze na samom setalistu,a zatim ih i tukli.Takvo ponasanje organa reda je nedopustivo i predstavlja ne samo kršenje kodeksa ponašanja lica zaposlenih u policiji,vec i urusava ugled Ministarstva unutrasnjih poslova. Ponasanje pripadnika policije, koji tuce palicom psa zato sto pas laje !!je neprihvatljivo u savremenom i civilizovanom društvu.Pri tom,osionost i bahacenje u obracanju uznemirenim gradanima koji su probudeni u cik zore lavezom i zavijanjem inače mirnih i tihih životinja,koje unazad duže vreme borave na toj lokaciji,i koje nikoga ne samo da ne diraju,već zaista uživaju u prisustvu građana,vole da se sa njima pomaze,daju šapu..jednom rečju govorimo o psima kojim su prošli CNR program,koji su socijalizovani,zdravi!!
Na pitanje gradjana zašto tuku pse,policajci su odgovorili da ih psi ometaju u vrśenju službene dužnosti!!!
Poštovani,da li jedan pripadnik policije može i treba na ovaj način da izvrgava ruglu uniformu koju nosi i posao koji obavlja??
Nakon toga pripadnici policije,akteri u ovom događaju nastavljaju da se obraćaju gradanima na neprimeren način…prete da će zvati „Davidovac“, lokalni šinteraj, poznat po zlu, te da će pse pokupiti šinteri i da ce ih prijaviti kao agresivne,što za psa sa takvom prijavom znači zatočeništvo u šinteraju u najboljem slučaju,a najverovatnije smrt.
Mislimo,da se slažete da pripadnici policije ne smeju da insinuiraju,da se služe lažima i prevarom,lažnim svedočenjem….psi kojima je jedina mana to što laju za kolima ne mogu se ,po ličnom nahođenju,proglašavati agresivnim,od strane za to nestručnih lica, kojima je zadatak da štite ljude i imovinu a ne da tuku napuštene pse.
Molimo da se zainteresujete za ovaj događaj,da ispitate sve činjenice i okolnosti koje su vezane za ovaj slučaj.Takođe,u cilju razvoja građanskog društva i negovanja pozitivne saradnje između građana i pripadnika organa reda,molimo da u razgovoru sa licima koja su ucestvovala u ovom incidentu edukativno utičete na njih,i usmerite ih na saradnju sa građanima i po pitanju napuštenih gradskih pasa….jer i oni su deo vaseg grada..

U Vranju postoje i građani koji brinu o napuštenim životinjama. Atakujući na ovaj način na bespomoćne životinje,diskriminiše se deo građanstva koje gaji empatiju prema njima.
Sila,i upotreba sile nikada nisu pozitivno rešenje,pa ni u ovom slučaju.
Mi ne želimo ,da ovakvi slučajevi ruše ugled Ministarstva i drugih njegovih pripadnika koji svoje radne dužnosti obavljaju besprekorno.
Zato,očekujemo od vas da u okvirima svojih ovlašćenja preduzmete sve potrebne mere kako se ovakvo neprihvatljivo ponašanje pripadnika policije ne bi ponovilo.
U potpisu Koalicija za život NoKillCoalition

Ovo je Meda, sterilisan, vakcinisan pas, koji svima daje šapu, ali „ometa policiju u vršenju dužnosti „jer laje na točkove kola, te ga zato  treba ubiti , jer je agresivan, a pre toga, izlupati pendrekom.

Ko je bio dežuran te noći i hoće li snositi odgovornost za ovo ????

Naš dopis Načelniku policije Vranje

16402823_1629610503722332_5568938321407268328_o

Da li je ovo naručena provokacija il prosto dosada bahatih, ne znamo. Al znamo da se ne sme ponoviti. Šta bi bilo da je neko uzeo u zaštitu ovo jadno biće? Da li bi i on dobio pendrekom po glavi ?

A ovo je uobičajeno , kad krene šinteraj u skupljanje pasa koji su dakle sterilisani, mirni, prošli CNR program, u gradu koji još uvek nema donesen program mera, prati ih policija i preti gradjanima. Da li je to normalno? Pogledajte video . 

Pendreci i pištolji uz šintere ?????  Kao da je teroristički napad. Odvratno treniranje moći bez potrebe. 

Koliko sve ovo košta i zašto se ovakve stvari bespotrebno dešavaju?  Dobronamerno nije. Zlo jeste. Zašto?  Gde je ljudskost? Gde je humanost? Il je sve pojela korupcija?

 

 

Tužna Lea Ursula simbol zarade na psima svih ajkula redom

 

Tužna Lea Ursula simbol zarade na psima svih ajkula redom
Simbol iskorišćavanja pasa u sve nemoralne svrhe, simbol nepoštovanja zakona, simbol svih onih na kojima se debelo zaradjuje, a koji se kao poslednje djubre tretiraju od strane svih, koji se proglašavaju za velike dobrotvore.JKP, veterinarske stanice, udruženja izvoznici, ino udruženja uvoznici.
Takvih pasa ima na desetine hiljada, kojima se trag gubi.
Njen smo igrom slučaja uspeli da propratimo, i još ga pratimo.
Lea Ursula se evo već 7 nedelju prodaje na danskom sajtu kupi prodaj, po sniženoj ceni.
ursula1-copy

ursula-2-copy

Piše da je vakcinisana i čipovana. Ne i sterilisana, mada nije samo to problem.

Ovaj pas se zvao Lea, uhvacen je u Vranju od strane Komrad, kada mu je povredjena šapa, odveden je u tada neregistrovani azil vet stanice Vranje,gde joj nikakva pomoć nije pružena. Dat je ili prodat, nesterilisan , a sterilizacija je gradu naplaćena, udruženju Alisa iz Negotina, da bi osvanuo na sajtovima za prodaju pasa u Danskoj.
Po zadnjem oglasu, pas nije sterilisan. Dakle, to nije uradila ni VSVranje, ni udruženje Alisa. Pri tome je internet preplavljen samohvalom dotičnog spasitelja. A vet stanica Vranje naplaćuje gradu neizvršene usluge. Ne zna se gde je psima gore. Spasitelji svi redom. Al sa kojim ciljem? Dobrobiti ili profita?
U ovom članku je cela priča objašnjena. 

Ima tu mnogo pitanja.

Na koji nacin se u Dansku izveze 80 pasa, a iz opštine, iz koje se izvoze uzorkuje se materijal za 3 titar testa? Obavezan je. Po podacima Pasterovog zavoda, foto je u članku koji je priložen. A evo iz Pastera i ovde. I udomljeni veseli.


I šta biva sa psima koji se prodaju, kome, za koje svrhe? A ne daju se na udomljenje u zemlji, i to drsko.
Mi razumemo da se ovde radi o izboru zlo il gore, što se tiče pasa, jer svakako su u rukama ajkula, ali svi redom, od prvog do zadnjeg moraju da poštuju zakon, jer broj 1 koji ga ne poštuje, vodi do broja 2, koji ga ne poštuje. I tako redom.
Psi pate, nestaju, bivaju ubijeni, sredstva se kradu, bez ikakve želje za boljim. A lažni dobročinitelji se samopromovišu i koriste sve što mogu bez i trunke srama.
Gde je Lea? Samo jedna od mnogih žrtava bezakonja, koje nema nameru niko od odgovornih da zaustavi.
Beskućni psi su žrtve mnogih, koji već decenijama kradu na njihom mršavim kostima i krvi.
A broj lopova samo raste.
Zakon postoji i mora da se poštuje. To je jedini način da se ovo nehumano zlostavljanje zaustavi.

15281948_1561083660575017_1026284346_n

LEA U RUKAMA KOMRADA

19 07 slomljena noga bez pomoci

LEA U RUKAMA VETERINARSKE STANICE VRANJE TADA NEREGISTROVANOG AZILA

Odatle slika ima samo sa sajta KUPI PRODAJ DANSKA. Korupcija , nezakonit izvoz, tragedija i sram. Ko je kriv? Koristoljubivi primitivci,kojima je dato da upravljaju azilima za pse i svi oni koji ih podržavaju.

Prihvatilište za pse Berane Crna Gora

English translation included in text.

Konc logor Berane Crna Gora – dan pred pravoslavni Božić 2017

Na vetrometini, iznad grada, postavljen je red žičanih kaveza, bez zida koji bi ih štitio od hladnoće. Kavezi su otvoreni sa sve 4 strane. Kućice su propale, sena nema. Temperatura je zimi ispod minus 20 stepeni celzijusovih.Zaposlene možemo samo okarakterisati kao teške psihopatološke slučajeve, koji uživaju u mučenju, jer ovo normalni ljudi ne bi mogli da dozvole. . Ovaj konc logor radi pri JKP, a Udruženje za zaštitu životinja Berane blisko saradjuje sa direktorom JKPa i nema -primjedbi. Ni predsednik opštine ih nema. Sve je u najboljem redu za one koji zdušno koriste sredstva u ime blagostanja ovih deportovanih mučenika u ovaj pogon smrti. Dobro zapamtimo ove pse, jer njih uskoro više neće biti.


English – Koncentration camp for dogs Berane Montenegro, Christmas Eve 2017
Above the city Berane, on the place, exposed to winds and snow, public utility Berane”built” so called “shelter”, which involved high investments, all from budgeted means dedicated to “helping stray dogs”. However, expensive shelter ended up as row of cages , in the middle of the nowhere, with no protection of heat or cold, exposed to strong winds and snow, typical for this area.
In the winter, temperatures are under 20 Celsius degrees, freezing water and blood.
Dogs houses are rotten, there is nothing what public utility did and what might help them to survive, in the place where they are locked.
Employees left home to celebrate orthodox Christmas Eve, 6th Jan 2017.
They didn’t care and the reason they are employed is that they don’t care.
This is concentration camp, built to suck the money for the dogs and kill them .
This concentration camp is run by public utility Berane , whose manager is closed friend with Major of the same city. Animal welfare organization Berane works with them closely.
They find this situation absolutely normal. If you disagree, you are threatened , or your dogs might be poisoned, in your own yard. The worst possible corruption. We can only call them all ,sick psychopaths and we won’t be wrong. Please, remember these dogs, they won’t survive, but through their eyes we witness the worst cruelty which happens every day in the region. Fraud, corruption, cruelty towards animals.

 

Besomučna kradja iz dzepova gradjana Srbije a na ime brige o psima.

 

Gradjani Srbije, mrzitelji il ljubitelji beskućnih pasa, iz vašeg dzepa se krade. A neodgovorni vlasnici, sami tome doprinosite.

Nedavno smo objavili  članak o korupcionom koriscenju budžetskih sredstava na primeru puta psa Lea , od kada je uhvaćana i odvedena sa ulica Vranja od strane JKP Komrad, smeštena u privatni objekat Davidovac, od nedavno registrovan kao prihvatilište za pse, pa otudjena , predata il prodata, privatnom prihvatilištu Alisa Negotin a odatle izvezena preko izvoznika , organizacije UFFAC u Dansku, gde se pojavila na sajtu za prodaju pasa. Ona je samo jedna od mnogih i ovde želimo da ukažemo na svakodnevno kršenje zakona i kradju budžetskih sredstava. Na samovolju i korupciju.

Ovo je clanak detaljno.

Novine Vranjske su objavile članak na ovu temu, što je od ogromnog značaja u procesu stajanja na put korupciji  u celoj zemlji, i upoznavanju gradjana  opština,  o tome šta se ustvari dešava sa njihovim novcem.

 

Naročito je to važno na temu korupcije na beskućnim psima, kojoj se malo značaja pridaje, u ovom kontekstu . Kada se pomenu beskućni psi , naglasak je uvek na opasnosti besnila, ujedima, ogromnim troškovima opština izdvojenim za njih. A baš to je i uzrok omogućavanja i prikrivanja ove korupcije. Jer sem troškova za ujede, lažne il istinite, novac ne odlazi ni na rešenje problema brojnosti populacije, ni na dobrobit životinja. Ide u privatne džepove , baš onih koji su najglasniji u širenju laži o strašnoj opasnosti i svom bezrezervnom zalaganju. A zaradjuju i ostali humanitarci.

Ono iza čega se kršioci postojećeg zakona skrivaju su  psi opasnost za gradjane, troškovi ujeda, a to im omogućava kradju, kao spasiocima.

Naravno da ih sterilizacija pasa, human odnos prema njima, ishrana , udomljavanje, ne zanima.

Zašto sebi da kvare biznis? Zanima ih da psi osvanu na fakturi. A šta će s njima biti , nebitno je.

Po Zakonu prihvatilište je dužno da psa po prihvatu vakciniše, čipuje, steriliše, izmedju ostalog. Od sredstava budžeta.

Takav sredjen pas bi trebao da se vrati na lokaciju, ako nije agresivan.

Medjutim, ne vraćaju se na lokaciju. Nestaju.

Neki kreću i u srećne nove domove, preko udruženja koja ih izvoze. Nije sporno da psi nalaze dom u bolje stojećim porodicama u inostranstvu, gde je sigurno bolje nego u prihvatilištima koja se ne daju opisati. Pozdravljamo svako udomljenje.

Ali….. ko daje pravo lokalnom prihvatilištu da psa otudji, bez promene imena vlasnika mikročipa na licu mesta, da ga samovoljno (u ovom slučaju) daje osobi iz drugog grada, a ne udruženju koje je o psu brinulo i pre nego što je uhvaćen.

Ko daje pravo prihvatilištu da pse prodaje? Predaje? A ni prstom ne mrda da otvori svoja vrata i da ih iskreno udomljava. Pse gradske,  plaćene iz gradskih sredstava.

Nadalje,  udruženje koje preuzima psa, ili pojedinci, a ne udomljavaju ga, već koriste kao predmet dalje trgovine,iako zaklonjeni iza plašta beskrajnih humanista , su ustvari samo jeftini trgovci.

Posebna vrsta.

Da li je svim psima koji izlaze iz zemlje  uradjen titar test, a koji je obavezan, jer je Srbija u očima EU, zemlja visokog rizika na besnilo? Šta se dešava sa brojnim psima koji ga nemaju, a koji završe u inostranim karantinima? Bivaju ubijeni, naravno.

Titar test košta 4000 dinara. To je oko 33 eura. Ako  se radi o trgovinskom izvozu, to i nije mnogo.

Interesantno je da je prema podacima Pasterovog zavoda, izdat broj uradjenih titar testova zanemarljivo mali u odnosu na broj pasa koji se izvoze, samo prema broju koji se objavljuje po stranicama uvoznika, a pod naslovom spašeni.  Ostali, za koje ne znamo, su posebna prica.

15592279_1578405595509490_537422773_n

 

 

15555099_1578405638842819_258656316_n

15592101_1578405608842822_1149857317_n

Udruženja koja uvoze pse su takodje veliki humanitarci. Neki to i jesu. Većina nije. Ne radi se dzabe , samo iz ljubavi. I ne kažemo, ima tu troškova, ako je sve po zakonu. Ali troškove puta i smeštaja plaćaju donatori, naivne dušice, a psi, ako im ne zapnu za oko, odoše na javnu prodaju. Kome, u koje svrhe, dobre il loše, sumnjamo da proveravaju. Prodat, krug se zatvara, a dobavljač kreće u novi  humani poduhvat.

Jedino sto razlikuje udruženja i „udruženja“ jeste to što jedni rade za iskrenu pomoć životinjama, a jedni za iskrenu pomoć svom dzepu. Isto kao i lažna prihvatilišta.

Ko je ko, teško je reci. Govore dela.

Ali činjenica je da je ovo veliki biznis u koji su umešani mnogi.

Naravno, da su azili Srbije u rukama poštenih ljudi, što većina nije, da Uprava veterine radi svoj posao, što ne radi, da lokalni veterinarski inspektori, postupaju po zakonu, da opštinski oci ovo ne aminuju, ovo se ne bi dešavalo. Korupcija radja nove i nove lopove. Psi  ne govore, umiru bez glasa.

Obilazimo azile, insistirajmo, kontrolišimo. Pratimo.  Insistirajmo na sprovodjenju zakona. Obaveštavajmo gradjane koji ne znaju, koji su namerno učeni da mrze, pa dok mrze, da im se lakše gurne ruka u džep.Komunicirajmo. Širimo istinu.

 

Beskrupulozno profitiranje na psima pod velom humanosti

Ko sve I kako zaradjuje na beskućnim psima pod velom humanosti? Skupljanje novčanica na ulicama jednako hajka na beskućne pse. Čist profit. Primer Lea .

Imali smo uvid u putešestvije psa Lea Ursula, pa evo te priče o opštem koristoljublju i korišćenju jednog života , bez imalo griže savesti . Ovo je samo primer. Jedna od desetine hiljada iskorišćenih svake godine.

Lea,ulični vranjanski pas..uhvaćena je u akciji hvatanja 19.07.2016. Na njenom tužnom primeru  ćemo pokazati ko sve i kako zarađuje na napuštenom psu- društvenom proizvodu br.1.na prostorima Balkana.

Lea,slikana pri nehumanom hvatanja gde joj je povredjena noga. JKP Komrad.

15281948_1561083660575017_1026284346_n

 

Kao i svi drugi ulicni psi i Lea se jednog dana pojavila na vranjanskom asfaltu. Možda ju je izbacio neodgovorni vlasnik,možda se i rodila na toj istoj ulici ,kao potomak izbačenih roditelja..možda ju je u Vranju po poslednjoj modi izbacilo komunalno preduzeće iz neke od susednih opština. Bilo kako bilo,Lea je dane provodila na ulici,imala svoju improvizovanu kućicu,staratelje,drugare.. Tog 19.juna.2016.JKP Komrad  je organizovao skupljanje novčanica po ulicama Vranja, popularno nazvano  hajka na ulične pse u kojoj je pokupljeno pet nesretnih pasa .Jedan od njih bila je i Lea. Od momenta kada vozilo, sa radnicima JKP upali motor I krene u svoj “humani pohod” radi taksimetar. Naplaćuju se kilometri, sati, ljudi, amortizacija, sve..Ovo su fakture i zapisnik.

15327739_1559694094047307_1798959236_n

15300602_1559696974047019_2047216976_n

Ovde počinje profitiranje na osečajnim bićima, koja se tretiraju kao prenos djubreta sa jednog mesta na drugo. 

Od 23.03.2016 do31. 10.2061,Jkp Komrad je po zapisnicima sakupio 530pasa. Gde su???????

.JKP Komrad je za mesec jul fakturisao gradu 307.026. dinara za 14 radnih dana u kojima su psi sakupljani.Tog 19.jula sakupljeno je „samo „5 pasa.Prostom računicom dolazimo do iznosa od 4386 dinara po psu koji je ovo JKP naplatilo gradu za Leu.

Lea je koštala 4.386 din, što je oko 36 eura, od ulice do Davidovca, konc logora.

Pri tom, Šinteri u Vranju ne nose čitač čipa. Ne  treba im jer je cilj akcije sakupiti što veći broj pasa…tada ga nisu ni imali,kupili su ga skoro i to nakon visemesečnog pritiska organizacija za zaštitu životinja. Ali ni novopristigli ne nose. Zato nose , šinteri u Vranju  zabranjena klešta kojima povređuju pse.Lei su povredili prednju levu nogu. Tako povređena,Lea je sa ostalim psima transportovana u koncentracioni logor Davidovac,tada neregistrovan,bespravan objekat koji je radio punom parom iako nije posedovao rešenje nadležnog Ministarstva!!

U logoru se psi istovaraju i ubacuju u kaveze bez ikakvog protokola.Logično!!Kakav je protokol bio moguć u objektu van Zakona???Medju ljudima kojima je dobrobit životinja nepojmljiva misao.

Lea u Davidovcu, iza zardjalih žica, bez ikakve veterinarske pomoći.

19 07 slomljena noga bez pomoci

Nepoštovanje Pravilnika o prihvatilištima , nepružanje neophodne pomoći, kršenje Zakona o dobrobiti, neće smetati da Doo Veterinarska stanica Vranje ,naplati kompletnu uslugu u tretiranju prihvaćenih pasa. Sve će biti fakturisano-i urađeno i neurađeno…treba „pokriti“iznos ugovora između Veterinarske stanice i grada.  A Ugovor kaže  cena veterinarskog zbrinjavanja jednog psa je 6000 dinara. Povredjena Lea ,nekoliko dana leži bez ikakve veterinarske pomoći –lokalnom udruženju se ne dozvoljava da je povede kod drugog veterinara i da joj pruzi pomoć o svom trošku.Preti im se,zabranjuje im se ulaz… Sve se fakturiše, a psi se ni ne pogledaju. Ulaz se zabranjuje, tako da nadzora I nema. Kad nema nadzora sve je moguće pa i to da psi za čije je zbrinjavanje grad platio preko dva miliona nestanu,nikada se vise ne pojave ni na jednoj lokaciji..

zabrane

Ali ,grad ne prati ni javnu nabavku,niti trošenje sredstava iz budžeta tako da su psi prepušteni na milost i nemilost vlasniku ovog objekta .Da li će biti bačeni u jame,na deponiju ili pušteni,živi,zdravi i veseli nije nikada izvesno.

Jedno je sigurno ..troskovi se pišu i fakturišu gradanima da plate!! Uprava veterine i njeni službenici žmure na sve prijave,pritužbe,zahteve..

A Lea je i dalje u zapišanom kavezu…. Troškovnik otkucava kao da je u luksuznom hotelu! Psi koji poput nje završe u ovom logoru za pse,mogu se nadati svemu samo ne povratku na slobodu.A i kako bi??  Grad nema Program mera za humano smanjenje broja napuštenih pasa i mačaka,nema Pravilnik o njihovom hvatanju,Odluka o držanju sadrži protivustavne odredbe..Ali zato grad Vranje ima privatnu veterinarsku stanicu koju godinama unazad finansira kroz ugovore o zbrinjavanju napuštenih pasa. Jedna Lea koštala je poreske obveznike Vranja najmanje 10.000dinara !!!

Tako onih 6.000 dinara najčešće predstavljaju čistu dobit za privatnu stanicu koja u zbrinjavanje i negu napuštenih pasa ne ulaže ni dinar sredstava ni minut rada!! A i zašto bi???Najveći broj uhvaćenih će netragom nestati…. Ovako ili onako-na lokalnoj deponiji,u jami sa leševima krava i teladi ,a mozda kao nesretna Lea u rukama trgovaca psima!!!

Taj poseban soj zaštitnika životinja ima svoj interes u celoj priči.Oni vrebaju i čekaju ….Pas sa polomljenom nogom u šinteraju ,odlična je prilika za prikupljanje donacija ,zato se alarmiraju mentori iz inostranstva i kreće se po psa…

Trgovci psima imaju odličan odnos sa vlasnikom logora Davidovac, poznaju se,na istoj su strani. Šinterima trebaju poltroni koji će zarad svog interesa da potvrđuju sve što treba …. Trgovcima trebaju šinteri-ima tu i rasnih pasa.. Saradnja zarad ličnog interesa a preko leđa napuštenog psa. Tako je Lea otuđena iz logora Davidovac i data Udruženju Alisa iz Negotina.Nije udomljena. Da li je sterilisana,koji joj je broj mikročipa,koji pasoš,sve su to nepoznanice..kao i to koliko će novca trgovac zaraditi po psu. Koliko je konkretno na Lei zarađeno od strane trgovaca, nije ono što nas interesuje. Interesuje nas sa kakvim sertifikatom i sa čijim pasošima i čipovima izlaze transporti pasa? I tu se krši zakon.

U Upravi za veterinu su naši Zahtevi za informacijama od javnog značaja. U Poreskoj upravi su naši Zahtevi za informacijama,takođe. Čekaju odgovore. A korišćenje pasa, bezakonje i izvoz pod upitnikom, Ljubav ili novac, se nastavlja.

 

Pošto namučena Lea, sada Ursula, izgleda nije baš po dolasku u Dansku uletela u raširene ruke nestrpljivih udomitelja , koji su je dočekali sa suzama radosnicama, pošto nije baš tako udomljiva poput haskija, iz istog Davidovca, Lea se sada prodaje na sajtu za 200 e.

Lea Ursula na prodaju 200 eura LINK

 

Posto je u medjuvremenu UFFAC izbrisao ovu prodaju, evo je sacuvane, da se vidi.

uffac-lea

Zar to nije tužno i strašno? Ko će kontrolisati kome se prodaje, u koju svrhu, ko će je kupiti i zašto?

Nadamo se da će udruženje koje je uvezlo, UFFAC,  I ono koje je izvezlo, ALISA Negotin, legalno ili ne, pogledati kom prodaje to namučeno stvorenje , čiji je životni put, zahvaljujući profiterima na psima, zapravo čisto mučenje životinja po svim važećim zakonima ,a tragedija I sramota zemlje koja ne sankcioniše korupciju na psima i dozvoljava njihovo mučenje .

Ovo je samo primer jednog psa, al je model po kom se krade. Hiljade pasa i mačaka su žrtve ove igre.

Ko je zakazao? Vlasti, kako na nivou države, tako I lokalne. Da su azili ono za šta se izdaju I za šta su plaćeni, sveg ovog mučenja ne bi bilo. Da korupcija I kradja, nije svakodnevnica , da postoji dobra volja I saradnja, a ne ovaj sramotni lov u mutnom, ovoga ne bi bilo . Ni izvoznika trgovaca, ni prekobrojnih beskućnika.

 

Konc Logor Vet Stanice Vranje bez dežurnih veterinara

 

ENGLISH

Konc logor VSV Vranje

Nikada nema dežurnog veterinara, ima samo kaveza za umiranje.

Ovog psa  je JKP Komrad u azil  deportovao  19 jula. Danas je 28 juli. ( na slici).

19 07 slomljena noga bez pomoci

Prednja leva noga mu je  pri deportaciji slomljena ili uganuta. Pas cvili od bolova danima bez ikakve pomoći, iako ovaj objekat, ne možemo ga nazvati azil, jer to nije, vode veterinari. Veoma uticajni veterinari.

Ovo je inače deoničarsko  društvo. Ima deoničara.  Ima ih dosta, kad treba deliti pare, ali ne I pomoći psima , koji se uprkos zahtevu za zatvaranje samo ubacuju u oronule kaveze, zardjale žice, a posete ponekad, možda.

Nisu registrovani za rad, grad nema Program mera, ali to nije važno. Divlji Zapad Južne Pruge. Psi se hvataju bez čitača mikročipa A šta je to??????????? Veterinarski inspektori saradjuju I šire dezinformacije. Psi se pri hvatanju  dave  metalnim kleštima koja su zabranjena svuda, pa I u Srbiji, ali taj podatak još nije stigao do dotičnih. U eri interneta .

Veterinari , članovi Vet Komore Srbije.

Da se radi o vlasničkim psima, odavno bi izgubili sve licence, ali pošto se radi samo o džukelama, pa šta?

Predsednik Opštine je obavio javnu nabavku usluga, lova teče, šta nas briga?  Osemenjavanje krava je zamoran posao.  A ako se uhvati neki rasan pas, snaći ćemo se već.

Tim bolje.

Ostali nedužni psi , po zakonima konc logora. Hajl.

13390792_1382259271790791_32606631_n

Logoru za pse VSV Vranju ne treba dozvola eutanazije pasa. Oni su eutanazirani samim prolaskom  kroz vrata konc logora, na kome bi trebalo da piše , kao u svim konc logorima – Smrt oslobadja.

U jednom od natrulih kaveza je I pas, koji je dovežen sa ulice posle saobraćajne nesreće.

Slikanje je onemogućeno. Nedozvoljeno. !!!

Bez ikakve ukazane pomoći, čeka prirodan ishod svojih povreda.

To je konc logor VSV Vranje, koji niko neće I pored svih nezakonitosti da zatvori.

Da li su I donosioci odluka o tome, možda deoničari,  pa da ne propadne krvavi biznis?

Video hvatanje mirnih pasa, koji se odvoze da bi bili ubijeni gladju, nedostatkom nege, bilo čime, jer konc logor je konc logor. 

Necemo prestati. Zahtevamo Zatvaranje ilegalnog objekta VSV Vranje gde se psi muce i masovno umiru ! Sva dokumenta su poslata. 

Sve o konc logoru Vranje na jednom mestu

Concentration camp Vranje Serbia.

Please see video. The dog on the photo , above, was healthy before he was caught by metal tongs and his leg was hurt. From 19 july till 28 he didn’t get any help. This private „shelter“read conc camp is run by veterinarians, irresponsible people , who doesn’t care. But , because these are homeless dogs, they are treated like rubbish , and they serve to be used for corrupted bloody profit and destroyed, Vranje doesn’t need euthanasia, which is banned in Serbia. They starve dogs to death, they don’t treat their wounds, they are killing them by putting them in rusted, dirty cages, infected by parvo virus. Simple and profitable. In spite of fact that they are not registered, that Council received demand for their closure, they continue their dirty business, against the Law, but, there is no Law in such environments, where only money, corruption talks. Shame. But, we won’t stop.

Close illegal dog’s shelter Vranje. Now. !!!

All about concentration camp Vranje 

 

 

Genocid nad psima u Nišu Srbija

ENGLISH

Genocid nad psima, svim redom , Niš, Srbija, ne staje. Nastavlja se sa još većim intenzitetom. Ali ni noć ne može da sakrije zločine. Istina stiže nadaleko.
Ovoga puta nije bilo potrebno širiti medijske priče o ujedima, koji su režirani i plaćeni od strane lokalne samouprave. Ne, ovoga puta, razlog nije potreban. Može im se.
Uprkos činjenici da Zakon o Dobrobiti ne dozvoljava surovost nad životinjama, da je kažnjiva, da je eutanazija zabranjena u Srbiji, prljave ruke  Uprave JKP zoohiigjena Medijana Niš i njihovog trulog koncentracionog kampa, nazvanog Prihvatilište, nastavljaju sa politikom ubijanja.
Čist genocid.

13770507_1134978266543999_798353302411064140_n
Noću, idu kamionima i hvataju surovo i već sterilisane pse, koji su slobodni prema programu Uhvati-Steriliši- Pusti. Hvataju sve što ide na 4 noge il spava. Noću. Kao i svi zločinci, da se sakrije.

13782051_1134978299877329_2714864450883609588_n
Hvataju ih surovo, krše zakon, ubacuju ih u kaveze već pune pasa, jedne na druge, bez ikakve brige za njihovu dobrobit. Što ih više umre do ujutro, to bolje.
Njihove kamione prati Komunalna policija. Kako to? A  ceo ovaj scenario  veoma podseća na rumunski.
Ko ih plaća i kako , ne znamo. Ali iza ovakvih genocida uvek stoji prljavi, krvavi novac. To znamo.
Aktivisti Udruženja za Zaštitu Niš su proširili ovaj video i fotografije.

Fotosi Noć hvatanje uz Policiju 

Izjavljuju da nisu pušteni u takozvano Prihvatilište, da su čekali 2 sata na temperaturi preko 30 stepeni Celzijusa, da bi onda ušli na par minuta, al dovoljno, da vide, da su kavezi puni, da psi gladuju i umiru, jedan na drugome.
Totalni haos.
Šef „azila“ daje lažne informacije na utube, laže se kao i uvek , kao i u svakom takvom šinteraju.
Javne laži i obmane 
Ubistva se nastavljaju. Mučenje, nehumanost. Sram. Neljudskost. Genocid pasa u Nišu.
Mi smo, poslali naše dopise na sve relevantne instance u Nišu, bez odgovora i želje da ih čuju. Nadamo se .
Zverstva se nastavljaju.
Molimo sve , da ovo šire svuda , da tvituju, da svi u svetu znaju šta se u Srbiji dešava.

Link dogadjanja iz marta o kojima smo pisali.


Genocide on dogs in Serbia Nis again

This time it wasn’t necessary to share false media stories about false bites, which were paid and directed by local government. No, this time, they go for no reason.

In spite of the fact that Animal Welfare Law doesn’t allow any abuse of animals, it is punishable, that euthanasia is banned in Serbia, dirty hands and rotten minds of Chief executive and rotten concentration camp Nis, publicly called Dog’s shelter, go on with their murder policy. Pure genocide.

During the night they go and collect friendly, already spayed/neutered dogs, as per catch/neuter. Return programme , which they don’t obey any more. They catch them cruelly and damp into the already full cages, no matter in which cage and how. They do not care. The more die till morning, the better.

Their trucks go followed by community police. Pretty much Romanian scenario. Who paid them and how, we don’t know. But , as always money is in the question.

Inhumane catching

Photos Niš Animal Welfare Ana Mitrovic

Animal welfare activists from Nis Serbia posted this video and photos , saying that they were forbidden to enter “shelter” and waited for two hours on heat, above Celsius degrees to be let in just for a few minutes, to realize, all cages are full, dogs are starving and dying, one on each other. Absolute chaos.

Chief executive in Pound is giving misleading information on web, as always.

Murder goes on, genocide of dogs  in Nis.

We, as many Animal Welfare organisation posted our reports, protested, but with no result.

Corrupted don’t care.

We want all to know what is happening in the last country in Balkan where cruelty against animals as per law and euthanasia are  banned. Murder, killing, starving dogs to death, abusing animal welfare activist don’t stop. This is genocide , corruption, abusing humans and animals rights. Please share, let all the world know. Nis Serbia genocide of dogs goes on.

Happenings in March we wrote about