Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje

(„Sl. glasnik RS“, br. 19/2012) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom se bliže propisuju uslovi za zaštitu dobrobiti životinja u pogledu prostora, prostorija i opreme, koje mora da ispunjava prihvatilište za napuštene životinje (u daljem tekstu: prihvatilište), odnosno pansion za kućne ljubimce (u daljem tekstu: pansion), način postupanja sa životinjama u ovim objektima, program …

Zakon o veterinarstvu

(„Sl. glasnik RS“, br. 91/2005, 30/2010, 93/2012 i 17/2019 – dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita i unapređenje zdravlja i dobrobiti životinja, utvrđuju se zarazne bolesti životinja i mere za sprečavanje pojave, otkrivanje, sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zaraznih bolesti životinja i bolesti koje se sa životinja mogu preneti …

Zakon o dobrobiti životinja

(„Sl. glasnik RS“, br. 41/2009) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se dobrobit životinja, prava, obaveze i odgovornosti pravnih i fizičkih lica, odnosno preduzetnika, za dobrobit životinja, postupanje sa životinjama i zaštita životinja od zlostavljanja, zaštita dobrobiti životinja pri lišavanju života, držanju, uzgoju, prometu, prevozu, klanju i sprovođenju ogleda na životinjama, kao i …