Humano smanjenje populacije beskućnih pasa i mačaka