Tag: azili srbija

AZILIMA STATUS HUMANITARNIH USTANOVA

AZILIMA TREBA DA UPRAVLJAJU LJUDI KOJI VOLE ŽIVOTINJE. Ne ovi , sadašnji, priučeni il ne priučeni, jer niko obuku o dobrobiti nije prošao, nit zna šta je to. A na to ih niko od dobrotvora neće prisiliti, jer ih ne interesuje. Dakle, azilima samostalnost. Neka budu humanitarne ustanove, gde im je mesto, a ne mesta iživljavanja i lake zarade političkih morona. Nek kradu negde drugo, a ne od najjadnijih. KAKVE ZOOHIGIJENE. ODVRATNOG LI PRIMITIVIZMA.