Tag: davidovac vranje korupcija

Psi Korupcija Srbija2

Ovo je lanac korupcije, gde se svako ko joj ne pripada i ko se pokaže neposlušan uništava.
Ali, postavlja se jedno pitanje, koliko ste nisko pali, kad baš morate korumpirano da koristite i one najnemoćnije i kakva je kazna za to propisana, ako iko ikada bude kažnjen? I da li svojim ponašanjem možda kažnjavate i svoju decu i svoje unuke, prljajući i kradući rodjenu zemlju svojih krvavim rukama?

Davidovac registrovano „prihvatilište za pse“ ????

Upis u Registar ne zaustavlja postupanje organa po predstavkama u vezi zloupotrebe ovlascenja i prikrivanja nezakonitosti kao i onih u vezi zakljucenja nezakonitih ugovora javnih nabavki, a ne oslobadja lokalnu samoupravu obaveze za obezbedivanjem sopstvenog prihvatilista, donosenja programa mera i na njemu zasnovanih pravilnika i odluka….
Programa mera nema, nikada nije ni donesen. Da li su psi samo džukele ili zlatne koke?????