Tag: dogs serbia corruption

Podsticanje Korupcije umesto Sprovodjenja Zakona

Podsticanje korupcije umesto sprovodjenja zakona, na svaku temu, pa tako i na temu Zakona o dobrobiti životinja.

Korupcija iznad svih zakona.

Posao svih onih, kojima je posao da štite zakon i humanost kada su beskućne životinje u pitanju, se na kraju sveo u prikrivanje tragova, laganje , odugovlačenje i trpanje dokumentacije i prijava u fijoke, kako bi se korupcija nesmetano nastavila.