Tag: veterinarska stanica šabac

Ubijanje ili eutanaziranje bolesnih i neizlečivih pasa u Prihvatilistu Šabac

Ugovor koji je sklopio i ove godine JKP
Stari grad Šabac, sa veterinarskom stanicom Šabac, predvidja eutanaziju 250
pasa godišnje. Naručena ubistva ili surova istina o zdravstvenom stanju
beskućnih pasa? Ko i kako predvidja taj broj? Eutanazija nije igra. To je ubijanje. Lišavanje života živog bića. Ako se radi o biću koje duboko pati i nema nade u ozdravljenje, i tada je opravdanost pod upitnikom. Ako se radi o ubistvu zdravog bića, u ovom slučaju psa, koji je kriv zato što nema vlasnika, nema dom, onda je to UBISTVO, NEZAKONIT ČIN, koji tada postaje tema KRIVIČNOG ZAKONIKA.